Joke Malam

EYANG MAKMUR akhirnya menemui tetamu yg sudah 1 jam menunggu. Ia menyapa Pak Camat, Pak Lurah, Pak Carik, Pak RW dan Pak RT Mbah Makmur, … Read more